Harmonogram wykładów dla Wydz. Chemii Medycznej UJ

Środa godz.  10.15-11.45

 

Fizjologia ogólna

 

I  26.02.2020  prof. T. Brzozowski

 1. Podstawowe wiadomości z zakresu homeostazy
 2. Podstawy biogenezy potencjału spoczynkowego oraz czynnościowego komórek pobudliwych
 3. Przewodzenie potencjału czynnościowego wzdłuż błony komórkowej
 4. Mechanizm transmisji synaptycznej na przykładzie złącza nerwowo-mięśniowego.

 

II  04.03.2020  prof. T. Brzozowski

 1. Podstawy zjawiska sprzężenia elektro-mechaniczne
 2. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych
 3. Rodzaje skurczów mięśni gładkich mięśnia sercowego

 

Neurofizjologia

III  11.03.2020  dr J. Majka

 1. Oś czuciowa i ruchowa
 2. Budowa i funkcje układu piramidowego.
 3. Budowa i funkcja układu pozapiramidowego.
 4. Budowa i funkcja układu siatkowatego.
 5. Budowa i funkcje móżdżku.

 

IV  18.03.2020  dr J. Majka

 1. Pojęcie receptora, czuciowe drogi dośrodkowe, percepcja i gnozja bodźca czuciowego.
 2. Podwzgórze i jego funkcje.
 3. Fizjologiczne znaczenie układu limbicznego.
 4. Podstawy neuronalne mowy.
 5. Obszary kojarzeniowe kory mózgowej i ich funkcje.
 6. Funkcje poszczególnych obszarów kory mózgowej.

 

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego

V  25.03.2020  dr K. Cieszkowski

 1. Potencjał czynnościowy komórki mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowej.
 2. Układ bodźco-przewodzący i hierarchiczność ośrodków bodźcotwórczych w sercu.
 3. Wzajemne zależności pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczną w sercu.
 4. Pojęcie kurczliwości mięśnia sercowego, czynniki modyfikujące.

 

VI  01.04.2020  dr K. Cieszkowski

 1. Podstawy cyklu sercowego.
 2. Wpływ układu autonomicznego na serce.
 3. Wewnątrzpochodne mechanizmy regulujące objętość wyrzutową serca.

 

VII  08.04.2020  dr R. Pajdo

 1. Budowa dużego i małego układu krążenia
 2. Funkcja tętnic centralnych, arterioli i naczyń włosowatych
 3. Pojęcie oporu naczyniowego, ciśnienia średniego i chwilowego.
 4. Odruch z baroreceptorów.

 

VIII  15.04.2020  dr R. Pajdo

 1. Autoregulacja przepływu.
 2. Czynniki pochodzenia śródbłonkowego i poza-śródbłonkowego wpływające na szerokość łożyska naczyniowego.
 3. Czynniki modyfikujące powrót krwi żylnej do serca.

 

Fizjologia układu oddechowego i układu wydalniczego

IX  22.04.2020  prof. P. Ceranowicz

 1. Drzewo oskrzelowe, jego funkcje, czynniki regulujące tonus mięśniówki oskrzeli.
 2. Ogólna charakterystyka krążenia płucnego
 3. Wymiana gazowa w płucach i transport gazów oddechowych
 4. Stosunki V/Q- podstawy
 5. Podstawy regulacji oddychania

 

X  29.04.2020  prof. P. Ceranowicz

 1. Budowa układu wydalniczego i charakterystyka przepływu nerkowego.
 2. Filtracja kłębuszkowa.
 3. Układ R-A-A i jego rola fizjologiczna.
 4. Resorpcja wody, Na+, substancji wysoko-progowych i zasad.
 5. Podstawy zagęszczania i rozcieńczania moczu.

 

Fizjologia przewodu pokarmowego i układu wewnątrzwydzielniczego

XI  06.05.2020  dr hab. S. Kwiecień

 1. Połykanie, motoryka przełyku i regulacja aktywności motorycznej LES.
 2. Podstawy motoryki przełyku, żołądka i jelit i jej regulacja.
 3. Skład i rola śliny, regulacja aktywności wydzielniczej ślinianek.
 4. Bariera śluzówkowa żołądka, aktywność wydzielnicza żołądka i jej regulacja.

 

XII  13.05.2020  dr hab. S. Kwiecień

 1. Enzymatyczny i nie-enzymatyczny skład soku trzustkowego.
 2. Aktywność wydzielnicza trzustki i jej regulacja.
 3. Skład i rola żółci.
 4. Trawienie i wchłanianie cukrów, tłuszczów i białek w przewodzie pokarmowym.

 

XIII  20.05.2020  dr G. Krzysiek-Mączka

 1. Budowa układu wewnątrzwydzielniczego, podział hormonów i mechanizmów ich działania.
 2. Regulacja uwalniania hormonów.
 3. Hormony podwzgórza.
 4. Hormony przysadki.

 

XIV   27.05.2020  dr G. Krzysiek-Mączka

 1. Zakres działania glikokortykoidów.
 2. Zakres działania hormonów tarczycy.
 3. Podstawy gospodarki wapniowo-fosforanowej.
 4. Zakres działania hormonów płciowych i cykl owulacyjny.

Egzamin:

 • I termin   14 lipca 2020  (wtorek) o godz. 10.00 formie zdalnej
 • II termin  21.09.2020  (poniedziałek) o  godz. 12.00  auli A budynku CDK ul. Św Łazarza 16. Do egzaminu zostali dopuszczeni Studenci o podanych niżej numerach indeksów.

 

 1. 1153416 
 2. 1154369 
 3. 1154005 
 4. 1157870
 5. 1159971 
 6. 1158069
 7. 1157562
 8. 1152996
 9. 1154422
 10. 1153025
 11. 1155054
 12. 1155088
 13. 1156302
 14. 1153459
 15. 1159025
 16. 1153292
 17. 1161094
 18. 1152302
 19. 1155826
 20. 1152605
 21. 1155297
 22. 1152406
 23. 1155839
 24. 1155632
 25. 1154483
 26. 1156980
 27. 1153730
 28. 1152422
 29. 1154223
 30. 1156965

 • Przed wejściem do sali egzaminacyjnej proszę przygotować dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie: przybory do pisania i 1 butelkę napoju. Wszystkie pozostałe rzeczy, tzn.: plecaki, torebki, telefony, wierzchnie okrycie itp. należy pozostawić w szatni.
 • Przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy nałożyć maseczkę ochronną oraz zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekcyjny będzie dostępny przed wejściem do sali). Proszę zachować bezpieczne odległości oczekując wejścia do sali. BARDZO PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE W/WYMIENIONYCH ZALECEŃ.