Regulamin dla Studentów Chemii Medycznej
Przedmiot: Fizjologia Człowieka
 
  1. Wykłady odbywają się według ustalonego harmonogramu
  2. Obowiązujące materiały dydaktyczne: 
  • wykłady,
  • Władysław Z. Traczyk: Fizjologia człowieka.
  1. Egzamin końcowy w formie pisemnej (10 pytań) zostanie przeprowadzony po zakończeniu kursu z fizjologii (koniec II semestru). Egzamin będzie trwał 60 min.