Kraków, dnia 28.09.2021 r.

Ogłoszenie

  • W związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa stron internetowych UJ bieżąca strona zostanie niebawem zastąpiona nową stroną https://fizjologia.wl.cm.uj.edu.pl/
  • Aktualne informacje dostępne będą tylko na nowej stronie.

 

Kraków, dnia 30.06.2021 r.

Ogłoszenie

  • W sekretariacie Katedry Fizjologii jest do odebrania zegarek pozostawiony na sali wykładowej.