Harmonogram wykładów dla Wydz. Chemii Medycznej UJ

Środa godz.  10.15-11.45

 

Fizjologia ogólna

 

I  03.03.2021 prof. T. Brzozowski

 1. Podstawowe wiadomości z zakresu homeostazy
 2. Podstawy biogenezy potencjału spoczynkowego oraz czynnościowego komórek pobudliwych
 3. Przewodzenie potencjału czynnościowego wzdłuż błony komórkowej
 4. Mechanizm transmisji synaptycznej na przykładzie złącza nerwowo-mięśniowego.

 

II  10.03.2021 prof. T. Brzozowski

 1. Podstawy zjawiska sprzężenia elektro-mechaniczne
 2. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych
 3. Rodzaje skurczów mięśni gładkich mięśnia sercowego

 

Neurofizjologia

III  17.03.2021 dr J. Majka

 1. Oś czuciowa i ruchowa
 2. Budowa i funkcje układu piramidowego.
 3. Budowa i funkcja układu pozapiramidowego.
 4. Budowa i funkcja układu siatkowatego.
 5. Budowa i funkcje móżdżku.

 

IV  24.03.2021  dr J. Majka

 1. Pojęcie receptora, czuciowe drogi dośrodkowe, percepcja i gnozja bodźca czuciowego.
 2. Podwzgórze i jego funkcje.
 3. Fizjologiczne znaczenie układu limbicznego.
 4. Podstawy neuronalne mowy.
 5. Obszary kojarzeniowe kory mózgowej i ich funkcje.
 6. Funkcje poszczególnych obszarów kory mózgowej.

 

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego

V  31.03.2021 dr K. Cieszkowski

 1. Potencjał czynnościowy komórki mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowej.
 2. Układ bodźco-przewodzący i hierarchiczność ośrodków bodźcotwórczych w sercu.
 3. Wzajemne zależności pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczną w sercu.
 4. Pojęcie kurczliwości mięśnia sercowego, czynniki modyfikujące.

 

VI  07.04.2021  dr K. Cieszkowski

 1. Podstawy cyklu sercowego.
 2. Wpływ układu autonomicznego na serce.
 3. Wewnątrzpochodne mechanizmy regulujące objętość wyrzutową serca.

 

VII  14.04.2021  prof. S. Kwiecień

 1. Budowa dużego i małego układu krążenia
 2. Funkcja tętnic centralnych, arterioli i naczyń włosowatych
 3. Pojęcie oporu naczyniowego, ciśnienia średniego i chwilowego.
 4. Odruch z baroreceptorów.

 

VIII  21.04.2021  prof. S. Kwiecień

 1. Autoregulacja przepływu.
 2. Czynniki pochodzenia śródbłonkowego i poza-śródbłonkowego wpływające na szerokość łożyska naczyniowego.
 3. Czynniki modyfikujące powrót krwi żylnej do serca.

 

Fizjologia układu oddechowego i układu wydalniczego

IX  28.04.2021  prof. P. Ceranowicz

 1. Drzewo oskrzelowe, jego funkcje, czynniki regulujące tonus mięśniówki oskrzeli.
 2. Ogólna charakterystyka krążenia płucnego
 3. Wymiana gazowa w płucach i transport gazów oddechowych
 4. Stosunki V/Q- podstawy
 5. Podstawy regulacji oddychania

 

X  05.05.2021  prof. P. Ceranowicz

 1. Budowa układu wydalniczego i charakterystyka przepływu nerkowego.
 2. Filtracja kłębuszkowa.
 3. Układ R-A-A i jego rola fizjologiczna.
 4. Resorpcja wody, Na+, substancji wysoko-progowych i zasad.
 5. Podstawy zagęszczania i rozcieńczania moczu.

 

Fizjologia przewodu pokarmowego i układu wewnątrzwydzielniczego

XI  12.05.2021  dr R. Pajdo

 1. Połykanie, motoryka przełyku i regulacja aktywności motorycznej LES.
 2. Podstawy motoryki przełyku, żołądka i jelit i jej regulacja.
 3. Skład i rola śliny, regulacja aktywności wydzielniczej ślinianek.
 4. Bariera śluzówkowa żołądka, aktywność wydzielnicza żołądka i jej regulacja.

 

XII  19.05.2021  dr R. Pajdo

 1. Enzymatyczny i nie-enzymatyczny skład soku trzustkowego.
 2. Aktywność wydzielnicza trzustki i jej regulacja.
 3. Skład i rola żółci.
 4. Trawienie i wchłanianie cukrów, tłuszczów i białek w przewodzie pokarmowym.

 

XIII  26.05.2021  dr G. Krzysiek-Mączka

 1. Budowa układu wewnątrzwydzielniczego, podział hormonów i mechanizmów ich działania.
 2. Regulacja uwalniania hormonów.
 3. Hormony podwzgórza.
 4. Hormony przysadki.

 

XIV   02.06.2021  dr G. Krzysiek-Mączka

 1. Zakres działania glikokortykoidów.
 2. Zakres działania hormonów tarczycy.
 3. Podstawy gospodarki wapniowo-fosforanowej.
 4. Zakres działania hormonów płciowych i cykl owulacyjny.

Egzamin:

 • I termin 09.06.2021 (środa) o  godz. 14.00  zgodnie z poniższym harmonogramem:
 • Sala wykładowa​​​  Katedry Fizjologii  UJ CM, ul. Grzegórzecka 16 (II piętro) - piszą osoby z nazwiskami poczynając od litery A do liter Sał,
 • Sala wykładowa  Katedry Patomorfologii  UJ CM, ul. Grzegórzecka 16 (parter) - piszą osoby z nazwiskami poczynając od liter Se do liter Ziń

 

 • Studenci proszeni są o stawienie się na kolokwium z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym tuszem. Telefony oraz wszystkie urządzenia elektroniczne muszą zostać wyłączone i razem z bagażem osobistym złożone przy wejściu na wyznaczonym miejscu.
 • Przed wejściem prosimy bezwzględnie o dezynfekcję rąk, ubranie maseczek ochronnych i utrzymywanie odpowiedniego dystansu osobowego.
 • II termin 08.09.2021 (środa) o godz. 10.00 w sali wykladowej Katedry Fizjologii