Dydaktyka aktualności

Kraków, dnia 22.06.2021 rok

Zawiadomienie

  • Studenci kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, których numery indeksów podano poniżej, proszeni są o zgłoszenie się w dniu 24.06.2021 (czwartek) godz. 14.00 do kierownika Katedry Fizjologii (w związku z osiągnięciem najlepszych wyników w nauce):
  1. 1173368
  2. 1173657
  3. 1172979
  4. 1172503
  5. 1172832
  6. 1162371

 

Kraków, dnia 18.06.2021 rok

Ogłoszenie

Rozliczenie roczne kursu fizjologii dla Studentów Wydziału Farmaceutycznego:
 
  • Informacje o dopuszczeniu do I terminu egzaminu pojawią się w USOS 24.06.2021.

Ponadto w tym terminie pojawią się również informacje, czy w tym roku będą zwolnienia z egzaminu. Zgodnie z regulaminem nie ma limitu pkt, od którego następuje zwolnienie z egzaminu. Zwolnienie z egzaminu to uhonorowanie najlepszych studentów.

 

Kraków, dnia 28.04.2021 rok

Zawiadomienie

  • I termin egzaminu z Fizjologii dla Studentów I roku kierunku lekarskiego oraz II roku kierunku lekarsko-dentystycznego został ostatecznie przeniesiony na dzień  29 czerwca 2021  r. (wtorek) i odbędzie się w dwóch 3-godzinnych turach: początek pierwszej tury o godz. 13.30
  • Szczegółowe informacje dotyczące rozmieszczenia Studentów uprawnionych do zdawania w poszczególnych salach zostaną przedstawione w późniejszym terminie (po klasyfikacji końcowej).