Kraków, dnia 25.05.2021 rok

 

ZAWIADOMIENIE

  • Studenci kierunku dietetyka studia magisterskie, o niżej wymienienionych numerach indeksów, zostają zwolnieni z egzaminu końcowego z fizjologii.
  1. 1143547
  2. 1147669
  3. 1130748
  4. 1151041
  5. 1178582
  6. 1132752
  7. 1151052
  8. 1144694
  9. 1135100