Pracownicy Katedry Fizjologii

 

Kierownik: 

prof. dr hab. Tomasz Brzozowski

SEKRETARIAT

 

Starsi specjaliści:

mgr Beata Rojkowska-Książek

mgr Barbara Matusik

mgr Jerzy Pepera

Starszy referent:

mgr Barbara Grzywa

 

ZAKŁAD FIZJOLOGII DOŚWIADCZALNEJ

Kierownik:                         

prof. dr hab. Tomasz Brzozowski

Profesor:

prof. dr hab. Wiesław Pawlik

Adiunkci:

prof. dr hab. Sławomir Kwiecień

dr hab. med. Aleksandra Szlachcic

dr Robert Pajdo

dr Katarzyna Magierowska

 

Starsi wykładowcy:

dr Jolanta Majka

dr Zbigniew Śliwowski

Asystenci:

dr Aleksandra Sobolewska

lek. Dariusz Miękisz

lek. Adrianna Wójcik

Specjalista: dr Dagmara Wójcik
Starszy ref. techn.:

mgr Anna Chmura

 

ZAKŁAD FIZJOLOGII KLINICZNEJ

Kierownik:                      

prof. dr hab. Zygmunt Warzecha

Profesorzy:

prof. dr hab. Artur Dembiński

prof. dr hab. Piotr Ceranowicz

Adiunkt:

dr Jakub Cieszkowski

Asystent:

mgr Grzegorz Ginter

Starszy specjalista:

mgr Edyta Jurkowska-Dyrcz

 

PRACOWNIA GENETYKI I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Kierownik:                          

prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska
Adiunkt:

dr Gracjana Krzysiek-Mączka

Starszy specj. nauk.-techn.:

dr Małgorzata Strzałka

dr Aneta Targosz

Specj. nauk.-techn.:

Urszula Szczyrk

 

PRACOWNIA INŻYNIERII KOMÓRKOWEJ I DIAGNOSTYKI IZOTOPOWEJ 

https://gameg.cm-uj.krakow.pl

Kierownik, adiunkt:

dr hab. Marcin Magierowski

Specj. nauk.-techn.:

dr Magdalena Hubalewska-Mazgaj

dr Edyta Korbut

Starszy specj. nauk.-techn.:

dr Małgorzata Płonka

Sam. referent:

mgr Dominik Bakalarz

Specjalista:

mgr Urszula Głowacka

mgr Małgorzata Szetela

Starszy referent: mgr inż. Tomasz Futyma

 

ZAKŁAD BIOFIZYKI

 

http://biofizyka.cm-uj.krakow.pl/